Επιτυχόντες 2022-2023

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα μας τα παιδιά! Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη! 80 μαθητές μας συνολικά πέτυχαν στα ξενόγλωσσα πτυχία τους και εισάχθηκαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Καλή σταδιοδρομία στους φοιτητές μας και καλή συνέχεια στους μικρότερους μαθητές μας.