Τμήματα προετοιμασίας μαθητών για Πρότυπα- Πειραματικά Σχολεία και Διαγωνισμούς για Υποτροφίες σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Παιδεία Plus, λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας μαθητών που επιθυμούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς εισόδου σε Πρότυπα- Πειραματικά Σχολεία. Παράλληλα λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας μαθητών που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς υποτροφιών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Η προετοιμασία των μαθητών γίνεται από καθηγητές έμπειρους και εξειδικευμένους στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και κλείστε την θέση για την έγκυρη και έγκαιρη προετοιμασίας των μαθητών.

favicon

2018-11-08T22:42:23+02:008 Νοεμβρίου, 2018|