Ξένες Γλώσσες

Εξασφάλισε εγγυημένη επιτυχία σε αναγνωρισμένα και με κύρος πιστοποιητικά στο Παιδεία Plus.

Αγγλικά

Αγγλικά

Η προετοιμασία των μαθητών ξεκινάει σε ηλικία 7-8 ετών. Το μάθημα γίνεται σε ψηφιακή αίθουσα, με διαδραστικούς πίνακες, ώστε να κρατάει το ενδιαφέρον όλων των μαθητών ανεξάρτητα από τον μαθησιακό του τύπο. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται διασκέδαση και ο μαθητής βρίσκεται σε συνεχή επαφή μέσα από τα μηνιαία project στα οποία συμμετέχει είτε ατομικά είτε ομαδικά. Στο χώρο μας λειτουργεί και χώρος μελέτης, όπου οι μαθητές θα κάνουν έξτρα δραστηριότητες ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες και φυσικά υπάρχει πάντα διαθέσιμος εκπαιδευτικός σε περίπτωση που ο μαθητής έχει απορίες. Ο στόχος της προετοιμασίας στο κέντρο ξένων γλωσσών Παιδεία plus είναι η κατοχύρωση του μαθητή με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας  έγκυρων και αναγνωρισμένων πανεπιστημίων παγκοσμίως (Cambridge, Michigan).
Tip! Ρωτήστε μας για τα θερινά μας τμήματα.

Γαλλικά

Γαλλικά

Η προετοιμασία των μαθητών ξεκινάει σε ηλικία 8-9 ετών. Το μάθημα γίνεται σε ψηφιακή αίθουσα, με διαδραστικούς πίνακες, ώστε να κρατάει  το ενδιαφέρον όλων των μαθητών ανεξάρτητα από τον μαθησιακό του τύπο. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται διασκέδαση και ο μαθητής βρίσκεται σε συνεχή επαφή μέσα από τα μηνιαία project στα οποία συμμετέχει είτε ατομικά είτε ομαδικά. Στο χώρο μας λειτουργεί και χώρος μελέτης, όπου οι μαθητές θα κάνουν έξτρα δραστηριότητες ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες και φυσικά υπάρχει πάντα διαθέσιμος εκπαιδευτικός σε περίπτωση που ο μαθητής έχει απορίες. Ο στόχος της προετοιμασίας στο κέντρο ξένων γλωσσών Παιδεία plus είναι η κατοχύρωση του μαθητή με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας έγκυρων και αναγνωρισμένων πανεπιστημίων παγκοσμίως (Delf, Dalf, Sorbonne).
Tip! Ρωτήστε μας για τα θερινά μας τμήματα.

Γερμανικά

Γερμανικά

Η προετοιμασία των μαθητών ξεκινάει σε ηλικία 8-9 ετών. Το μάθημα γίνεται σε ψηφιακή αίθουσα, με διαδραστικούς πίνακες, ώστε να κρατάει  το ενδιαφέρον όλων των μαθητών ανεξάρτητα από τον μαθησιακό του τύπο. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται διασκέδαση και ο μαθητής βρίσκεται σε συνεχή επαφή μέσα από τα μηνιαία project στα οποία συμμετέχει είτε ατομικά είτε ομαδικά. Στο χώρο μας λειτουργεί και χώρος μελέτης, όπου οι μαθητές θα κάνουν έξτρα δραστηριότητες ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες και φυσικά υπάρχει πάντα διαθέσιμος εκπαιδευτικός σε περίπτωση που ο μαθητής έχει απορίες. Ο στόχος της προετοιμασίας στο κέντρο ξένων γλωσσών Παιδεία plus είναι η κατοχύρωση του μαθητή με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας έγκυρων και αναγνωρισμένων πανεπιστημίων παγκοσμίως (Goethe).
Tip! Ρωτήστε μας για τα θερινά μας τμήματα.

Ισπανικά

Ισπανικά

Ιταλικά

Ιταλικά

Νηπιακά Τμήματα

Νηπιακά Τμήματα

Νηπιακά Ενηλίκων

Νηπιακά Ενηλίκων

Τμήματα Προετοιμασίας Για Τα Ξενόγλωσσα Μαθήματα Των Εθνικών Εξετάσεων

Τμήματα Προετοιμασίας Για Τα Ξενόγλωσσα Μαθήματα Των Εθνικών Εξετάσεων