Θερινή προετοιμασία Παιδεία Plus!

👍Κλείσε τη θέση σου τώρα!

🔑 Ολοκλήρωσε το επόμενο επίπεδο στην ξένη γλώσσα σε 6 εβδομάδες.

🔑Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου

🔑ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών λόγω των δύσκολων εκπαιδευτικών συνθηκών για Α΄ και Β΄ Λυκείου και για το γυμνάσιο

🔑ΔΩΡΕΑΝ επαγγελματικός προσανατολισμός και το τεστ ενδιαφερόντων HORIZON🔑τεστ- προσομοιώσεις στις ξένες γλώσσες και στη μέση εκπαίδευση

🔑έμπειροι καθηγητές σε σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον

☎📞Τηλέφωνο επικοινωνίας 2102828838, 📩📩paideiaplusedu@gmail.com